Select the search type
 
  • Site
  • Web
SearchLượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày

Chính trị xã hội

Huyện ủy Quế Sơn hội nghị lần thứ 22, (khóa XXIV)

Người đăng: Nguyễn Chức Ngày đăng: 7:29 | 09/04/2018 Lượt xem: 2677

Ngày 05/4/2018, Huyện ủy Quế Sơn tổ chức hội nghị mở rộng lần thứ 22, (khóa XXIV) nhằm đánh giá tình hình công tác Quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II và quán triệt một số văn bản quan trọng của Đảng.

Đồng chí Lê Tấn Trung –TUV, Bí thư Huyện ủy; Võ Đức Danh – Phó BT thường trực Huyện ủy cùng chủ trì hội nghị.

Sau khi nghe các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy quán triệt các văn bản: Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị về một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; Quy định số 127-QĐ/TW ngày 01/3/2018 của Ban Bí thư Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn; Quy định số 132-QĐ/TW ngày 08/3/2018 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về công tác tôn giáo trong tình hình mới; Kế hoạch số 143-KH/TU ngày 12/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 23-KL/TW ngày 22/11/2017 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với kế hoạch số 99-KH/TU ngày 30/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ đạo định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh. Hội nghị đã tập trung đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng, công tác xây dựng Đảng trong quý I/2018.


Toàn cảnh hội nghị huyện ủy mở rộng lân thứ 22 - Ảnh: Duy Thái

Đánh giá chung quý I năm 2018, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển ổn định, thu ngân sách đạt khá (đạt 255 tỷ đồng, bằng 50,4% kế hoạch năm), giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng cao (29,6%) so với cùng kỳ năm 2017 (ước đạt 506,4 tỷ đồng bằng 24,9% kế hoạch năm); các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi, đều khắp; các đối tượng chính sách, hộ nghèo, bảo trợ xã hội được chăm lo chu đáo với tổng kinh phí gần 17 tỷ đồng; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, hoạt động của Mặt trận và các hội, đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục đó là: hiện tượng nông dân bỏ ruộng không sản xuất chưa có giải pháp chấn chỉnh kịp thời; triển khai tiêm phòng dịch bệnh cho đàn gia súc đợt 1 chậm; một số địa phương chưa có sự tập trung quyết liệt trong chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, giải ngân nguồn vốn thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia chậm; công tác giải phóng mặt bằng một số công trình, dự án chưa có sự vào cuộc quyết liệt, phối hợp đồng bộ giữa các ngành và địa phương nên không kịp thời, tiến độ triển khai một số dự án BOT, PPP còn chậm; tình hình tội phạm, tệ nạn nhất là cờ bạc, trộm cắp tài sản còn diễn ra nhiều; có địa phương thực hiện chưa chặt chẻ công tác tuyển quân; việc triển khai, quán triệt, xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII ở một số địa phương chưa đảm bảo yêu cầu về nội dung và tiến độ.

Cũng tại Hội nghị, Ban Dân vận Huyện ủy đã tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12-3-2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về “phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh"; tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 17- CTr/TU ngày 28-4-2008  của Tỉnh ủy Quảng Nam về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28-01-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) “về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”  và 10 năm thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 5/6/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp”.

Kết luận hội nghị, Bí thư huyện ủy Lê Tấn Trung đề nghị: Các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, ban, ngành, mặt trận và các đoàn thể tập trung triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, kết luận, nghị quyết của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện trên các lĩnh vực đã ban hành; phải vào cuộc quyết liệt, phối hợp đồng bộ trong chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, triển khai xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn huyện. Chuẩn bị tốt công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ tại các xã Quế Long, Quế An, thị trấn Đông Phú và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2018. Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, lý luận; nâng cao bản lĩnh chính trị, sức chiến đấu trong toàn Đảng bộ và vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Tác giả: Duy Thái

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Chính phủ điện tửLiên Kết Website

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN QUẾ SƠN
Bản quyền thuộc UBND huyện Quế Sơn
Cơ quan quản lý: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quế Sơn
Địa chỉ: Số 02 Tôn Đức Thắng, TDP Lãnh Thượng 2, Thị trấn Đông Phú, Quế Sơn, Quảng Nam
Điện thoại: 0235 3 885 198 – Email: congttdtqueson@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)