Blue Orange Green

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG!

Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng

MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐẾN NĂM 2025

Người đăng: Nguyễn Chức Ngày đăng: 14:30 | 27/07/2020 Lượt xem: 717

Những thành tựu đạt được nhiệm kỳ 2015 - 2020 và kinh nghiệm rút ra là nền tảng để Đảng bộ và Nhân dân Quế Sơn tiếp tục nỗ lực, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng và xậy dựng hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ đến. Tuy nhiên, do điều kiện tự nhiên không thuận lợi; điểm xuất phát của nền kinh tế huyện thấp; hạ tầng kinh tế, xã hội chưa thật sự đồng bộ; chất lượng nguồn lao động còn hạn chế; đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn; trật tự, an toàn xã hội còn tiềm ẩn những phức tạp cùng với những cơ hội đan xen với những thách thức do tình hình chung của thế giới, trong nước và trong tỉnh sẽ ảnh hưởng nhất định đến quá trình phát triển chung và tác động đến kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.

Trước tình hình đó, Đảng bộ và Nhân dân toàn huyện cần phát huy tinh thần đoàn kết, kịp thời nắm bắt thời cơ, thuận lợi, nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi mục tiêu chung và các chỉ tiêu cụ thể sau:
           Mục tiêu chung: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, đảm bảo phát triển hài hòa giữa phát triển kinh tế với thực hiện tiến bộ công bằng xã hội và bảo vệ môi trường; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, tạo bước đột phá trong thu hút đầu tư, thúc đẩy mạnh mẽ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động, rút ngắn chênh lệch mức sống dân cư giữa khu vực nông thôn với đô thị, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn NTM vào năm 2025.

          Các chỉ tiêu cụ thể:

1. Chỉ tiêu về kinh tế

- Chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế để đến năm 2025 tỷ trọng trong cơ cấu kinh tế đat: nông - lâm nghiệp còn dưới 10%, công nghiệp - xây dựng trên 60%, thương mại - dịch vụ trên 30%.

- Tổng giá trị sản xuất tăng bình quân hằng năm 12% trở lên, trong đó:

          + Giá trị nông - lâm nghiệp tăng 3% trở lên.

          + Giá trị công nghiệp - xây dựng tăng 13% trở lên.

          + Giá trị thương mại - dịch vụ tăng 13% trở lên.

                      - Thu phát sinh kinh tế tăng bình quân hằng năm từ 10% trở lên.

          - Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 55 triệu đồng vào năm 2025.

- Phấn đấu đến năm 2025, thành lập mới từ 10 hợp tác xã dịch vụ tổng hợp trở lên.

2. Chỉ tiêu về văn hóa, xã hội

- Tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2025 còn dưới 2,5%.

- Phấn đấu đến năm 2025, có 100% trường Mẫu giáo, Tiểu học, Trung học cơ sở và trên 60% trường Trung học phổ thông được đánh giá ngoài về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.

- Phấn đấu đến năm 2025, có 6,5 bác sĩ/01 vạn dân.

- Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi thể thấp còi còn dưới 11,5% vào năm 2025.

- Phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ lao động lĩnh vực nông, lâm nghiệp giảm còn dưới 30%; tăng tỷ lệ lao động lĩnh vực thương mại, dịch vụ và công nghiệp, xây dựng lên trên 70%.

- Phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo lên trên 75%, trong đó lao động có chứng chỉ đạt trên 55%.

- Hằng năm, xây dựng từ 85% số thôn (TDP), từ 80% số gia đình và từ 92% số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trở lên đạt chuẩn văn hóa.

          - Phấn đấu đến năm 2025, có 100% người dân tham gia BHYT.

3. Chỉ tiêu về môi trường

- Phấn đấu có 100% cơ sở sản xuất trong các cụm công nghiệp xử lý nước thải đạt yêu cầu trước khi xả thải ra môi trường.

- Đến năm 2025, có 90% rác thải nông thôn, 95% rác thải đô thị được thu gom, xử lý đúng quy định; 100% rác thải nguy hại đồng ruộng và rác thải y tế được phân loại, thu gom, xử lý đúng quy định; 100% cơ quan, đơn vị và 95% hộ gia đình có dụng cụ thu gom và phân loại rác tại nguồn; tiến hành khảo sát, rà soát quy hoạch xây dựng 01 khu xử lý rác thải tập trung cấp huyện và xây dựng Đề án thí điểm mô hình phân loại xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn đối với cấp xã.

- Phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%, trong đó có trên 70% hộ gia đình sử dụng nước sạch.

4. Chỉ tiêu về xây dựng NTM và đô thị

- Đến năm 2025, hoàn thành các tiêu chí công nhận huyện đạt chuẩn NTM; có từ 60% trở lên số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, có từ 15% trở lên số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và có trên 40% số thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu.

- Xây dựng thị trấn Đông Phú đạt tiêu chuẩn đô thị loại 4 vào năm 2025; nâng cao chất lượng các tiêu chí thị trấn Hương An và quy hoạch mở rộng không gian đô thị thị trấn Hương An về phía tây; mở rộng dân cư, thương mại phát triển khu vực Bà Rén, Mộc Bài, Chợ Đàng theo hướng đô thị.

          5. Chỉ tiêu quốc phòng, an ninh

- Hằng năm, phấn đấu có 100% xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn vững mạnh về QP-AN, trong đó có 80% đạt vững mạnh toàn diện; xây dựng trên 85% số xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn về an ninh trật tự.

- Hằng năm, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ.

- Diễn tập khu vực phòng thủ huyện đạt loại khá tốt, diễn tập chiến đấu phòng thủ 13/13 xã, thị trấn đạt loại khá trở lên.

6. Chỉ tiêu về xây dựng Đảng, Mặt trận và các đoàn thể

- Hằng năm, phấn đấu có từ 95% trở lên đảng viên đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên; đảng bộ có 100% tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên, trong đó có 80% tổ chức cơ sở đảng đạt mức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

- Hằng năm, phấn đấu phát triển từ 70 đảng viên trở lên.

- Hằng năm, có trên 90% tổ chức mặt trận, đoàn thể cơ sở đạt loại tốt, không có yếu kém.

Để hoàn thành các chỉ tiêu trên, trong nhiệm kỳ tớ toàn Đảng bộ đoàn kết, đồng lòng thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ và giải pháp sau:

       1. Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt ba khâu đột phá, đó là:

1.1. Tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, khớp nối quy hoạch phát triển vùng của tỉnh tạo ra sự lan tỏa trên địa bàn huyện

Cùng với nâng cấp, mở rộng các tuyến giao thông dọc ĐT611, ĐH 01, ĐH 21, tiến hành khảo sát, lập quy hoạch, đầu tư xây dựng các tuyến giao thông theo trục ngang, nhất là kết nối với quốc lộ 14E để mở rộng không gian phát triển trên địa bàn huyện. Trước hết ưu tiên xây dựng tuyến ĐH21.QS (Đông Phú - Hương An), mở rộng tuyến ĐH01, tuyến ĐH04.QS (Hương An - Bình Giang) và tuyến ĐH08.QS (Quế Minh - Đông Phú – Bình Lãnh); hoàn thành xây dựng và phát huy hiệu quả công trình hồ Lộc Đại (Quế Hiệp), hồ Châu Sơn (Quế An); hoàn thiện hệ thống kênh Việt An, hệ thống kênh KN2 hồ An Long (Quế Phong).

1.2. Đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh của huyện

Cùng với thực hiện tốt việc tạo mặt bằng sạch và xây dựng mối quan hệ tin cậy, trách nhiệm giữa Nhà nước – người dân - doanh nghiệp, tập trung đầu tư phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, góp phần tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh để các thành phần kinh tế an tâm, tin tưởng đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh, làm giàu chính đáng và có trách nhiệm với xã hội. Triển khai có hiệu quả kế hoạch thực hiện “Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của UBND tỉnh giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn huyện nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh.

Công khai, minh bạch các đồ án quy hoạch, kiên quyết loại bỏ chi phí không chính thức, triển khai thực hiện toàn diện, hiệu quả các chương trình cải cách hành chính, nhất là cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính gắn với thực hiện cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" theo quy trình 4 bước; tăng cường thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3,4 tại Trung tâm hành chính công huyện và Bộ phận một cửa các xã, thị trấn.

1.3. Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Thực hiện tốt công tác tư vấn đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người lao động; phấn đấu hằng năm giải quyết việc làm ổn định cho khoảng 1.000 lao động và đến năm 2025 tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 75%. Đồng thời, tạo đột phá phát triển nguồn nhân lực lĩnh vực công, hướng đến mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ đảm bảo chuẩn, thật sự có năng lực, phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, ý thức rõ trách nhiệm, bổn phận phục vụ Nhân dân, chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công vụ, đáp ứng yêu cầu thời kỳ của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

2. Đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, tiếp tục tái cơ cấu ngành nông nghiệp để nâng cao hiệu quả sản xuất

2.1. Nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất nông, lâm nghiệp và xây dựng NTM

Hỗ trợ, tạo điều kiện tích tụ ruộng đất hình thành các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp để kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, trồng rừng gỗ lớn nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích, gắn với sản xuất hàng hoá và giải phóng sức lao động cho người nông dân. Phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung, quy mô lớn (trang trại), kiểm soát được ô nhiễm môi trường, phòng chống dịch bệnh; tiếp tục quảng bá, quản lý và phát triển nhãn hiệu gà tre Đèo Le, gắn với đẩy mạnh chăn nuôi gà thả vườn. Khuyến khích, tạo điều kiện phát triển các mô hình kết hợp với những loại cây trồng, con vật nuôi có khả năng kháng bệnh, đầu ra sản phẩm ổn định, phù hợp với điều kiện tự nhiên nhằm phát triển kinh tế hộ gia đình, gắn với xây dựng, phát triển sản phẩm Ocop mang thương hiệu của từng địa phương. Tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế hợp tác, hợp tác xã, đa dạng hóa các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, nhất là khuyến khích đẩy mạnh liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp trong sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm, tạo ra chuỗi giá trị gia tăng trong sản xuất nông nghiệp.

Chỉ đạo thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án, đồng thời kết hợp với huy động tối đa các nguồn lực, nhất là vận động người dân chung sức xây dựng NTM, phấn đấu đến năm 2025 huyện Quế Sơn đạt chuẩn NTM.

2.2. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, xây dựng

Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về hoạt động xây dựng, đảm bảo quy hoạch, chất lượng và phát huy hiệu quả sử dụng công trình, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội. Đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật trong các cụm công nghiệp tạo điều kiện thu hút đầu tư, phấn đấu lấp đầy các cụm công nghiệp đã được quy hoạch vào năm 2025; đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở những ngành mà huyện có lợi thế, khuyến khích phát triển các ngành nghề sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường và ưu tiên sử dụng lao động địa phương.

2.3. Tập trung khai thác tiềm năng du lịch

Hoàn thành xây dựng đề án phát triển du lịch của huyện, gắn phát triển du lịch với tạo ra các sản phẩm đặc trưng của huyện và đảm bảo quyền lợi cho người dân trên địa bàn. Chủ động liên kết với các địa phương trong và ngoài tỉnh để phát huy lợi thế, tiềm năng du lịch của huyện.

Tập trung mời gọi đầu tư khu du lịch sinh thái Suối Tiên, nước nóng Bàn Thạch để từng bước định hướng triển khai loại hình du lịch trải nghiệm; đồng thời giải quyết dứt điểm các tồn tại của khu du lịch Suối Nước Mát - Đèo Le, đảm bảo cảnh quan môi trường, phù hợp quy hoạch.

2.4. Điều hành tài chính, ngân sách đúng quy định                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Tập trung quản lý, khai thác, nuôi dưỡng tốt các nguồn thu, nhất là thu phát sinh kinh tế để đáp ứng chi đầu tư phát triển, gắn với kiểm soát công nợ và khả năng thanh toán; đẩy mạnh thu nợ đọng thuế tạo sự công bằng về thực hiện nghĩa vụ tài chính của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát tài chính - ngân sách nhằm phát huy hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định

2.5. Triển khai thực hiện tốt công tác quy hoạch

Rà soát điều chỉnh bổ sung gắn với công tác quản lý và thực hiện quy hoạch. Cùng với quy hoạch, mở rộng khu phố chợ Đông Phú thành trung tâm thương mại đầu mối của huyện, hình thành, kết nối chuỗi đô thị Hương An, khu phố chợ Mộc Bài, khu phố chợ Bà Rén bắt nhịp với vùng động lực trong phát triển kinh tế - xã hội vùng Đông Nam của Tỉnh để phát triển thương mại, dịch vụ, theo hướng đô thị văn minh, tạo động lực lan tỏa trên toàn huyện.

3. Phát triển văn hoá - xã hội, thực hiện tốt chính sách người có công, an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân

3.1. Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục – đào tạo

Đổi mới phương pháp dạy và học, đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện. Tranh thủ tối đa các nguồn lực phát triển giáo dục một cách bền vững; xây dựng 100% trường Trung học cơ sở, Tiểu học, Mẫu giáo đạt chuẩn và ít nhất 02 trường Trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia. Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, dân chủ, kỷ cương và an toàn; tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng sống và giáo dục thể chất cho học sinh; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời.

3.2. Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục đầu tư, nâng cao chất lượng phục vụ của hệ thống y tế, nhất là Trung tâm Y tế huyện, gắn với đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, giáo dục y đức cho đội ngũ y bác sĩ. Tăng cường quản lý hành nghề y dược tư nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện có hiệu quả hoạt động y tế dự phòng. Duy trì, củng cố 13 xã, thị trấn giữ vững và nâng cao chất lượng của bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã. Tranh thủ các nguồn vốn đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, gắn với trách nhiệm quản lý, sử dụng. Khuyến khích phát triển bệnh viên tư nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người dân.

3.3. Thực hiện tốt chính sách đối với người có công và an sinh xã hội

Tiếp tục thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, giải quyết chế độ chính sách cho người có công cách mạng và bảo trợ xã hội kịp thời, đúng quy định. Triển khai chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững theo hướng nâng cao nhận thức và quyết tâm thoát nghèo; làm tốt công tác khuyến nông, khuyến công, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động. Triển khai có hiệu quả chính sách BHYT toàn dân và BHXH tự nguyện.

3.4. Quan tâm phát triển văn hóa, con người

Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” và  phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Xây dựng đồng bộ, phấn đấu đến năm 2025, mỗi xã, thị trấn có đủ các thiết chế văn hóa – thể thao đạt chuẩn theo tiêu chí xây dựng NTM.

Nâng cao chất lượng dân số gắn với đẩy mạnh tuyên tuyền về ý nghĩa của cân bằng giới tính khi sinh; phát huy truyền thống gia đình Việt Nam trong việc giáo dục nhân cách, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, lý tưởng sống, nhất là cho thế hệ trẻ. Quan tâm nhiều hơn đối với trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

4. Tăng cường quản lý tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu

Tăng cường quản lý đất đai đảm bảo quy hoạch, kế hoạch, mục đích sử dụng, gắn liền với rà soát, cập nhật chỉnh lý biến động đất đai theo quy định. Nâng cao hiệu lực quản lý tài nguyên, khoáng sản, không để xảy ra tình trạng khai thác, sử dụng không phép, trái phép đồng thời thực hiện nghiêm quy định về cải tạo phục hồi môi trường. Kiểm soát ô nhiễm môi trường, gắn bảo vệ môi trường với thu gom và xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt. Tiến hành khảo sát, rà soát quy hoạch và kêu gọi đầu tư xây dựng 01 khu xử lý rác thải tập trung cấp huyện và xây dựng Đề án thí điểm mô hình phân loại xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn đối với cấp xã. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, huy động mọi nguồn lực cho phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

5. Bảo đảm quốc phòng, an ninh; tăng cường công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí

Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc gắn với xây dựng lực lượng vũ trang huyện thật sự vững mạnh, đảm bảo số lượng, độ tin cậy và sẵn sàng chiến đấu, làm nòng cốt bảo vệ Đảng, chính quyền và cuộc sống bình yên cho Nhân dân; chủ động đối phó với các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự.

Thực hiện tốt cơ chế Đảng lãnh đạo đối với hoạt động tư pháp và các cơ quan tư pháp; đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cơ quan bảo vệ pháp luật trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, nhất là phát huy vai trò của Tòa án nhân dân huyện trong hoạt động xét xử, không để xảy ra tình trạng oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về thanh tra gắn với phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu.

6. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền

Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền (HĐND và UBND), gắn với tăng cường lãnh đạo, kiểm tra của cấp ủy, giám sát của Nhân dân, trách nhiệm người đứng đầu, vai trò tham mưu của cơ quan chuyên môn và ý thức phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện nghiêm chế độ giao ban, sơ kết, tổng kết các quy chế phối hợp trong chỉ đạo điều hành; kiểm soát chặt chẽ đầu công việc, lộ trình thực hiện các kết luận. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, tôn trọng ý kiến góp ý của Nhân dân, phát huy dân chủ và vai trò giám sát cộng đồng một cách có hiệu quả; khuyến khích, tạo điều kiện cho Nhân dân tham gia quản lý xã hội, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức và đại biểu dân cử theo quy định.

Tăng cường mối quan hệ, hợp tác với các địa phương trong và tỉnh, các đơn vị kết nghĩa, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài nhằm tranh thủ tối đa các nguồn lực cho sự phát chung của huyện.

          7. Nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động cuả Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng

Tăng cường lãnh đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động sát với cơ sở, tâm nguyện của người dân ở khu dân cư và xây dựng tổ chức vững mạnh. Thực hiện có hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Quy định 124-QĐ/TW của Ban Bí thư; phát huy dân chủ, tạo đồng thuận xã hội, nâng cao tính chủ động, sáng tạo trong vận động, tập hợp Nhân dân triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Chú trọng xây dựng lực lượng nòng cốt, cốt cán đảm bảo độ tin cậy để hoàn thành nhiệm vụ.

8. Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

8.1. Tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết TW 4, khóa XII và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Theo dõi nắm chắc tâm trạng, dư luận xã hội để định hướng tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm công dân, tạo đồng thuận xã hội về thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

8.2. Tiếp tục đổi mới công tác tổ chức, cán bộ

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII gắn với lộ trình tinh giản biên theo quy định. Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, thực hiện nghiêm quy định về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền. Tiếp tục làm tốt công tác luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác trong đội ngũ cán bộ, công chức để rèn luyện, trưởng thành qua thực tiễn và tạo nguồn cán bộ lâu dài cho huyện. Xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh, gắn bảo vệ chính trị nội bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là sinh hoạt chuyên đề, đẩy mạnh kết nạp đảng viên; rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Tạo nguồn mỗi năm phát triển từ 70 đảng viên trở lên, đảm bảo chất lượng.

8.3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

Tăng cường quán triệt, nâng cao nhận thức trong toàn Đảng bộ về công tác kiểm tra, giám sát theo đúng quan điểm chỉ đạo của Đảng, đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, khách quan, thận trọng, chặt chẽ trong từng khâu nhận xét, đánh giá, kết luận đến việc xử lý kỷ luật. Chủ động kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra xử lý kịp thời, nghiêm minh những tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm kỷ luật của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy UBKT đảm bảo về số lượng và chất lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ trong tình hình mới.

8.4. Tăng cường công tác dân vận của Đảng

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận nhằm tăng cường mối liên hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân, chú trọng công tác dân vận chính quyền. Xác định công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; trong đó, cấp ủy lãnh đạo, hệ thống làm công tác dân vận trực tiếp tham mưu cho cấp ủy; chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

8.5. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh trên cơ sở tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy dân chủ gắn với kỷ cương, kỷ luật của Đảng; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng; đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong hệ thống chính trị và toàn dân, xây dựng củng cố thế trận lòng dân vững chắc, cùng quyết tâm bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ chế độ XHCN.

       Phát huy vai trò lãnh đạo của tập thể cấp ủy, trách nhiệm nêu gương của Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo và lề lối làm việc theo hướng bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện của cấp ủy, tổ chức đảng, đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo của chính quyền, Mặt trận, đoàn thể và tôn trọng ý kiến của cơ sở trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Kế thừa, phát huy những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân toàn huyện tiếp tục nêu cao truyền thống đoàn kết, tăng cường đổi mới, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, đưa Quế Sơn phát triển toàn diện, bền vững.

Tác giả: Ban Tuyên giáo Huyện ủy

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Chính quyền điện tử

Ý kiến đóng góp

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập

000022943832

Hôm nay: 41777
Hôm qua: 80204
Tháng trước: 3297041
Số người đang Online: 1067
Tổng số: 22943832
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN QUẾ SƠN
Bản quyền thuộc UBND huyện Quế Sơn
Cơ quan quản lý: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quế Sơn
Địa chỉ: Số 02 Tôn Đức Thắng, TDP Lãnh Thượng 2, Thị trấn Đông Phú, Quế Sơn, Quảng Nam
Điện thoại: 02353 885 089 - 02353 885 198 – Email: congttdtqueson@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)