Blue Orange Green

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG!

Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng

Kết quả thực hiện 3 khâu đột phá

Người đăng: Nguyễn Chức Ngày đăng: 10:19 | 24/07/2020 Lượt xem: 768

Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIV xác định ba khâu đột phá là: xây dựng kết cấu hạ tầng, tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi thu hút đầu tư và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Với quyết tâm của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và sự đồng thuận, tham gia tích cực của người dân, 3 khâu đột phá đã đạt những kết quả bước đầu tích cực, tạo điều kiện đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động, nâng cao mức sống người dân, góp phần quan trọng tạo ra diện mạo mới của huyện.  Toàn huyện đã huy động được nguồn vốn khá lớn, tập trung đầu tư cơ bản đồng bộ về hạ tầng giao thông, thủy lợi, hạ tầng các cụm công nghiệp với tổng nguồn vốn đạt 5.805 tỷ đồng, đã triển khai hoàn thành một số công trình trọng điểm như: tuyến đường từ trung tâm thị trấn - khu du lịch Suối Tiên, đường trung tâm nội thị Hương An, đường ven bao ngoài hàng rào khu công nghiệp Đông Quế Sơn, nâng cấp, mở rộng đường ĐT 611 (đoạn qua trung tâm huyện); xây dựng 71,7km đường giao thông nông thôn và 50,5km đường ĐH; đầu tư dự án thủy lợi đa mục tiêu khắc phục thiên tai; nâng cấp, mở rộng, kéo dài hệ thống kênh chính hồ Việt An; bê tông hóa 77,4km giao thông nội đồng, kiên cố hóa 142,6km kênh mương nội đồng; san nền cụm công nghiệp Quế Cường...Ngoài ra, cùng với vốn ngân sách, huy động xã hội hóa từ các doanh nghiệp, các nhà tài trợ để đầu tư hạ tầng xã hội đạt nhiều kết quả  như Trường Mẫu giáo Đông Phú; Trường Mẫu giáo, Tiểu học và Trung học cơ sở Quế Phú; Trung tâm văn hóa thị trấn Hương An; Tượng đài chiến thắng Mộc Bài, Đền liệt sĩ – Anh linh đài Núi Quế....

Công tác quảng bá, xúc tiến đầu tư, xây dựng mối quan hệ hợp tác, trách nhiệm giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp, cải cách hành chính được triển khai quyết liệt, từng bước cải thiện thứ hạng chỉ số cải cách hành chính của huyện từ vị trí thứ 12  năm 2015 lên vị trí thứ 5 năm 2018. Thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thành lập Trung tâm hành chính công đã nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi thu hút đầu tư. Từ năm 2016 đến nay có 51 nhà đầu tư đến tìm hiểu môi trường đầu tư của huyện, trong đó có 36 doanh nghiệp đã triển khai sản xuất với số vốn đăng ký hơn 6.000 tỷ đồng. riêng 6 tháng đầu năm 2020, mặc dầu ảnh hưởng năng nề bởi dịch Covid-19 nhưng đã có 14 dự án được thỏa thuận đầu tư trên địa bàn huyện với số vốn hơn 150 tỷ đồng.

Chất lượng nguồn nhân lực cũng từng bước được nâng cao nhất là chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Hầu hết cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức được chuẩn hóa về chuyên môn, lý luận chính trị, được bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới về lý luận chính trị, về chuyên môn nghiệp vụ để  đảm bảo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đến nay, trưởng, phó phòng, ban và tương đương cấp huyện có chuyên môn đại học trở lên đạt 96%, tăng 11,4% so với đầu nhiệm kỳ; về trình độ lý luận chính trị cử nhân, cao cấp đạt 79,5%; có 89,5% cán bộ, công chức cấp xã có trình độ đại học chuyên môn, tăng 29,5% so với đầu nhiệm kỳ, trung cấp lý luận chính trị trở lên đạt 97,9%.

Chất lượng nguồn lao động cũng được nâng lên đáng kể nhờ triển khai thực hiện khá tốt công tác đào tạo nghề gắn với giới thiệu, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Bình quân mỗi năm giải quyết việc làm cho trên 1.300 lao động, tạo việc làm mới cho trên 500 lao động và lập hồ sơ cho trên 75 trường hợp xuất khẩu lao động. Chuyển dịch cơ cấu lao động giai đoạn 2015-2019 theo hướng tích cực, với lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp từ 40,79% giảm xuống còn 36%; TM-DV từ 23,01% tăng lên 27,5% và CN-XD từ 22,5% tăng lên 36,5%; tỷ lệ thất nghiệp giảm từ 1,65% xuống 1,05%.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện ba khâu đột phá, nhất là đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp và tạo môi trường thuận lợi để mời gọi thu hút đầu tư có mặt còn hạn chế, một số cơ quan, đơn vị, cá nhân chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, trách nhiệm của mình; huy động nguồn lực đầu tư chưa được nhiều nhất là nguồn lực từ doanh nghiệp.

Để đạt được mục tiêu đạt chuẩn huyện Nông thôn mới vào năm 2025, Báo cáo chính trị trình Đại hội XXV đề ra nhiệm vụ, giải pháp đầu tiên là tập trung lãnh đạo thực hiện tốt ba khâu đột phá, trong đó xác định:

Một là, Tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, khớp nối quy hoạch phát triển vùng của tỉnh tạo ra sự lan tỏa trên địa bàn huyện

Tập trung huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, có trọng điểm nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội bền vững, nhất là ưu tiên cho giao thông và thủy lợi. Cùng với nâng cấp, mở rộng các tuyến giao thông dọc ĐT611, ĐH 01, ĐH 21, tiến hành khảo sát, lập quy hoạch, đầu tư xây dựng các tuyến giao thông theo trục ngang, nhất là kết nối với quốc lộ 14E để mở rộng không gian phát triển trên địa bàn huyện. Trước hết ưu tiên xây dựng tuyến ĐH21.QS (Đông Phú - Hương An), mở rộng tuyến ĐH01, tuyến ĐH04.QS (Hương An - Bình Giang) và tuyến ĐH08.QS (Quế Minh - Đông Phú – Bình Lãnh); hoàn thành xây dựng và phát huy hiệu quả công trình hồ Lộc Đại (Quế Hiệp), hồ Châu Sơn (Quế An); hoàn thiện hệ thống kênh Việt An, hệ thống kênh KN2 hồ An Long (Quế Phong).

Hai là, Đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh của huyện

Cùng với thực hiện tốt công tác bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng và xây dựng mối quan hệ tin cậy, trách nhiệm giữa Nhà nước – người dân - doanh nghiệp, tập trung đầu tư phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, góp phần tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh để các thành phần kinh tế an tâm, tin tưởng đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh, làm giàu chính đáng và có trách nhiệm với xã hội. Triển khai có hiệu quả kế hoạch thực hiện “Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của UBND tỉnh giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn huyện nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh.

Công khai, minh bạch các đồ án quy hoạch, kiên quyết loại bỏ chi phí không chính thức, triển khai thực hiện toàn diện, hiệu quả các chương trình cải cách hành chính, nhất là cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính gắn với thực hiện cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" theo quy trình 4 bước; tăng cường thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3,4 tại Trung tâm hành chính công huyện và Bộ phận một cửa các xã, thị trấn.

Ba là, Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Thực hiện tốt công tác tư vấn đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người lao động; phấn đấu hằng năm giải quyết việc làm ổn định cho khoảng 1.000 lao động và đến năm 2025 tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 75%. Đồng thời, tạo đột phá phát triển nguồn nhân lực lĩnh vực công. Trước hết tập trung tạo chuyển biến nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng về tạo môi trường làm việc thật sự dân chủ để đội ngũ cán bộ phát huy năng lực, sở trường, cống hiến tài năng cho sự phát triển của huyện. Hướng đến mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ đảm bảo chuẩn, thật sự có năng lực, phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, ý thức rõ trách nhiệm, bổn phận phục vụ Nhân dân, chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công vụ, đáp ứng yêu cầu thời kỳ của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Thực hiện tốt ba khâu đột phá trên đây là tiền đề để Đảng bộ huyện thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XXV đã đề ra

Tác giả: Ban Tuyên giáo Huyện ủy

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Chính quyền điện tử

Ý kiến đóng góp

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập

000022947488

Hôm nay: 45433
Hôm qua: 80204
Tháng trước: 3297041
Số người đang Online: 537
Tổng số: 22947488
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN QUẾ SƠN
Bản quyền thuộc UBND huyện Quế Sơn
Cơ quan quản lý: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quế Sơn
Địa chỉ: Số 02 Tôn Đức Thắng, TDP Lãnh Thượng 2, Thị trấn Đông Phú, Quế Sơn, Quảng Nam
Điện thoại: 02353 885 089 - 02353 885 198 – Email: congttdtqueson@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)