Blue Orange Green

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG!

Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng

KẾT QUẢ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG CỦA ĐẢNG BỘ HUYỆN QUẾ SƠN TRONG NHIỆM KỲ 2015 -2020

Người đăng: Nguyễn Chức Ngày đăng: 14:00 | 21/07/2020 Lượt xem: 769

Thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ huyện Quế Sơn đã tập trung lãnh, chỉ đạo đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng vững mạnh trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đây được xem là tiền đề quan trọng để huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ đổi mới, xây dựng, chỉnh đốn Đảng của cả nhiệm kỳ. Qua đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Quyết tâm tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, những năm qua, Đảng bộ huyện đã chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, hướng tới nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy ngay trong cấp ủy, chính quyền các cấp. Việc quán triệt nghị quyết của Đảng, học tập chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với đấu tranh, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong Đảng là nhiệm vụ xuyên suốt, đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đội ngũ đảng viên, cán bộ và Nhân dân về vai trò lãnh đạo đúng đắn của Đảng ta. Trong nhiệm kỳ, đã tổ chức được 67 lớp triển khai, quán triệt Nghị quyết của Đảng cho cán bộ, đảng viên các cơ quan chung quanh huyện, với 55.568 lượt người tham dự và 155 lớp ở các xã, thị trấn, với 337.340 lượt người tham dự; 75 lớp cung cấp thông tin thời sự cho cán bộ, đảng viên các cơ quan chung quanh huyện và ở xã, thị trấn, có 7.347 lượt người dự nghe; 22 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới về nội dung, phương pháp tuyên truyền, giảng dạy lý luận chính trị cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở với gần 2.000 lượt cán bộ, đảng viên tham gia. Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch toàn khóa và hàng năm thực hiện Chỉ thị 05 gắn với xây dựng kế hoạch xác định các vấn đề nổi cộm, bức xúc cần tập trung giải quyết; tổ chức cuộc thi viết về gương điển hình làm theo Bác và đã phát hành tập sách “Hoa tháng năm dâng Bác”; tổ chức hội thi “Sáng tác, biểu diễn tiểu phẩm sân khấu với chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Cùng với đó, Đảng bộ huyện thường xuyên làm tốt công tác nắm bắt diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội trên địa bàn, kịp thời xử lý những vấn đề nảy sinh, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Chỉ đạo thực hiện hoàn thành việc sưu tầm, biên soạn và xuất bản lịch sử đảng bộ xã, thị trấn giai đoạn 1975-2015, xuất bản các tập sách về đề tài chiến tranh cách mạng và phát hành Bản tin tuyên giáo đảm bảo chất lương, phục vụ sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng của địa phương.

Công tác xây dựng Đảng về tổ chức - cán bộ đạt nhiều kết quả. Việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên được cấp ủy chú trọng, từng bước được đổi mới về nội dung, phương pháp; thực hiện nghiêm túc, đúng hướng dẫn. Kết quả, hằng năm với 99,4% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên, có 98,8% tổ chức đảng trực thuộc đạt mức HTNV trở lên, trong đó có 77,02% đạt trong sạch vững mạnh (chỉ tiêu NQ trên 75%); ở các thôn, TDP và các trường mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở đều có chi bộ độc lập. Việc kiểm tra, rà soát hồ sơ cán bộ, đảng viên được thực hiện thường xuyên, theo quy định.

Làm tốt công tác phát triển đảng gắn với rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, tạo chuyển biến tích cực về xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh. Sinh hoạt chi bộ thường kỳ và chuyên đề đảm bảo chất lượng, đúng quy định gắn với kiểm tra, giám sát và phân công Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên dự sinh hoạt chi bộ theo kế hoạch nên phát huy được vai trò hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở.

Công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ, theo hướng “mở” và “động”, “có ra, có vào”, “có lên, có xuống”, gắn với đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm và tạo nguồn cán bộ trưởng thành qua thực tiễn. Đối với cấp huyện: đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử 49 đ/c; bổ nhiệm lại 10đ/c; luân chuyển về xã 05 đ/c; luân chuyển lên huyện 03 đ/c. Đối với cấp xã, thống nhất cho chủ trương bầu các chức danh: cấp ủy 10 đ/c, BTV 07 đ/c, Bí thư và Phó Bí thư 14 đ/c, Chủ tịch UBND 02 đ/c, Phó Chủ tịch HĐND 05 đ/c, Phó Chủ tịch UBND 05 đ/c, Chủ tịch Mặt trận 03 đ/c. Số lượng cán bộ được cử đi đào tạo bồi dưỡng, cụ thể: đào tạo sau đại học 23 đ/c, cao cấp lý luận chính trị 32 đ/c, trung cấp lý luận chính trị 242 đồng chí.

Chế độ, chính sách đối với cán bộ, đảng viên được thực hiện kịp thời, đúng quy định các chính sách đối với cán bộ như tang lễ, ốm đau, khám sức khỏe định định kỳ; đề nghị giải quyết chế độ theo NĐ31/CP được 29 trường hợp; lập thủ tục đề nghị tặng 831 và truy tặng 07 huy hiệu đảng; cấp phát 633 thẻ đảng viên; lập thủ tục giải quyết chế độ hưu trí cho cán bộ đúng quy định. Việc thẩm tra, xác minh quan hệ lịch sử chính trị, chính trị hiện nay đảm bảo chặt chẽ, phục vụ tốt công tác phát triển đảng, bố trí và sử dụng cán bộ.

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được coi trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Hằng năm, cấp ủy, ủy ban kiểm tra từ huyện đến cơ sở triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát theo quy định, có trọng tâm trọng điểm, nhất là đối với những vấn đề nổi cộm, bức xúc, những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực; không trùng lặp nội dung và đơn vị được kiểm tra, giám sát. Qua kiểm tra, giám sát chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, tăng cường kỷ cương, giữ gìn đoàn kết, thống nhất, đảm bảo dân chủ, tạo được niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng bộ. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong huyện kiểm tra 761 tổ chức đảng và 1.261 đảng viên; giám sát chuyên đề 319 tổ chức và 918 đảng viên; tiếp nhận và giải quyết 01 đơn tố cáo tổ chức đảng, 30 đơn tố cáo đảng viên; thi hành kỷ luật 64 đảng viên.

Công tác dân vận được đổi mới cả về nhận thức và nội dung, bám sát cơ sở, gắn với nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị, đã xuất hiện nhiều mô hình “Dân vận khéo” tạo hiệu ứng tích cực ở các khu dân cư, tiêu biểu như: mô hình chỉnh trang vườn nhà cổng ngõ khang trang sạch đẹp, mô hình dân vận khéo trong công tác tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính, mô hình thắp sáng đoạn đường quê, tuyến đường sáng, thoáng, xanh, sạch đẹp... Hệ thống làm công tác dân vận từ huyện đến các xã, thị trấn chủ động tham mưu cho cấp ủy về hoạt động của Ban chỉ đạo công tác tôn giáo, Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ.

Phát huy tinh thần đoàn kết và nỗ lực phấn đấu của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và toàn dân, qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Với những kết quả nổi bật trên đã khẳng định vai trò quan trọng của Đảng bộ huyện Quế Sơn trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Qua đó, tạo động lực để Đảng bộ huyện tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đội ngũ cán bộ, đảng viên để xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh. Từ đó, phấn đấu xây dựng huyện Quế Sơn phát triển toàn diện, bền vững.

Tác giả: Ban Tuyên giáo Huyện ủy

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Chính quyền điện tử

Ý kiến đóng góp

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập

000022945410

Hôm nay: 43356
Hôm qua: 80204
Tháng trước: 3297041
Số người đang Online: 616
Tổng số: 22945410
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN QUẾ SƠN
Bản quyền thuộc UBND huyện Quế Sơn
Cơ quan quản lý: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quế Sơn
Địa chỉ: Số 02 Tôn Đức Thắng, TDP Lãnh Thượng 2, Thị trấn Đông Phú, Quế Sơn, Quảng Nam
Điện thoại: 02353 885 089 - 02353 885 198 – Email: congttdtqueson@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)