Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng bạn đến với trang tra cứu văn bản pháp luật của Huyện Quế Sơn - Tỉnh Quảng Nam !
Năm:
select
Tháng:
select
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuCơ quan ban hành
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 56, văn bản 1 đến 50 trong 2766 văn bản.
363/TB-UBND 06/10/2021 Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Phước Sơn - Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với tập thể lãnh đạo, viên chức, người lao động BQL dự án - Quỹ đất UBND huyện Quế Sơn
361/TB-UBND 05/10/2021 Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Phước Sơn - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban lãnh đạo UBND huyện ngày 05/10/2021 UBND huyện Quế Sơn
1019/UBND-VX 01/10/2021 V/v tổ chức hội thi gia đình phát triển bền vững huyện Quế Sơn năm 2021 chủ đề gia đình hạnh phúc UBND huyện Quế Sơn
352/TB-UBND 01/10/2021 Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Phước Sơn - Chủ tịch UBND huyện, Phó Ban chỉ đạo CCHC huyện tại Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả các chỉ số Cải cách hành chính (Par Index) của huyện Quế Sơn năm 2020 UBND huyện Quế Sơn
411/BC-UBND 01/10/2021 Báo cáo kết quả thực hiện quyền trẻ em và các vấn đề về trẻ em từ năm 2017-2021, đề xuất phương hướng, giải pháp năm 2022 UBND huyện Quế Sơn
412/BC-UBND 01/10/2021 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2021 và KH, dự toán thực hiện năm 2022 của huyện Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
414/BC-UBND 01/10/2021 Báo cáo các nội dung lao động của địa phương trở về từ vùng dịch trong quý III năm 2021 trên địa bàn huyện UBND huyện Quế Sơn
410/BC-UBND 29/09/2021 Báo cáo thu thập thông tin các đơn vị hành chính và lãnh đạo các đơn vị hành chính huyện xã UBND huyện Quế Sơn
351/TB-UBND 28/09/2021 Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Phước Sơn - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban lãnh đạo UBND huyện ngày 27/9/2021 UBND huyện Quế Sơn
1006/UBND-VX 27/09/2021 V/v thực hiện số hóa hồ sơ giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND huyện Quế Sơn
245/TTr-UBND 27/09/2021 Đề nghị thống nhất cho công dân di chuyển từ thành phố HCM về Quảng Nam UBND huyện Quế Sơn
350/TB-UBND 27/09/2021 Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Minh Châu - Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với các ngành liên quan UBND thị trấn Đông phú, giải quyết vướng mắc trong công tác kiểm soát giết mổ trên địa bàn huyện UBND huyện Quế Sơn
349/TB-UBND 25/09/2021 Thông báo kết luận của đ/c Nguyễn Phước Sơn - Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với lãnh đạo xã Quế xuân 1 về phương án di dời chợ bà Rén UBND huyện Quế Sơn
1213/QĐ-UBND 23/09/2021 Quyết định cử cán bộ tham gia bồi dưỡng kiến thức , kỷ năng lãnh đạo, quản lý cấp xã năm 2021 UBND huyện Quế Sơn
348/TB-UBND 23/09/2021 Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Phước Sơn - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban lãnh đạo UBND huyện ngày 20/9/2021 UBND huyện Quế Sơn
1207/QĐ-UBND 22/09/2021 Thu hồi và nộp trả ngân sách tỉnh kinh phí thực hiện dự án 3 thuộc CTMTQG giảm nghèo bền vững UBND huyện Quế Sơn
1208/QĐ-UBND 22/09/2021 Bổ sung kinh phí thực hiện chế độ mai táng phí cho các đối tượng chính sách theo QĐ số 62/2011/QĐ-TTg UBND huyện Quế Sơn
1209/QĐ-UBND 22/09/2021 Phân bổ khai thác quỹ đất để đầu tư cơ sở hạ tầng năm 2021 đồng thời thu hồi vốn tỉnh hỗ trợ KH vốn tỉnh hỗ trợ để nộp trả ngân sách tỉnh UBND huyện Quế Sơn
1212/QĐ-UBND 22/09/2021 Thành lập Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
1195/QĐ-UBND 20/09/2021 Ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, CC, VC thuộc UBND huyện UBND huyện Quế Sơn
1196/QĐ-UBND 20/09/2021 Giao nhiệm vụ đại diện chủ đầu tư Tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng khôi phục đường ĐT 611 UBND huyện Quế Sơn
1197/QĐ-UBND 20/09/2021 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng GD&ĐT huyện Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
346/TB-UBND 17/09/2021 Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Phước Sơn - Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với các ngành, địa phương liên quan về tình hình GPMB các ki ốt để thi công trình mở rộng tuyến ĐT 611 B (Đoạn đường Phan Châu Trinh) UBND huyện Quế Sơn
1183/QĐ-UBND 16/09/2021 Phê duyệt phương án ứng phó với thiên tai theo các cấp độ rủi ro trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
1186/QĐ-UBND 16/09/2021 Quyết định thành lập BCĐ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện UBND huyện Quế Sơn
1189/QĐ-UBND 16/09/2021 Xử lý nguồn tiền thu bán thanh lý vật tư, thiết bị điện của Phòng KT-HT huyện tiếp nhận từ BQL các dự án đầu tư nguồn ODA Quảng nam UBND huyện Quế Sơn
345/TB-UBND 15/09/2021 Thông báo kết luận của đ/c Nguyễn Phước Sơn - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban ngày 13/9/2021 UBND huyện Quế Sơn
1138/QĐ-UBND 10/09/2021 Áp dụng biện pháp đề phòng, chống dịch bệnh Covid trên địa bàn huyện UBND huyện Quế Sơn
1144/QĐ-UBND 10/09/2021 Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí cắm cọc GPMB, đường giao thông kết nối các tiểu vùng sản xuất nguyên liệu nông lâm nghiệp với các khu, cụm công nghiệp Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
344/TB-UBND 10/09/2021 Kết luận của Đồng Chí Nguyễn Phước Sơn - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp UBND huyện tháng 8 năm 2021 UBND huyện Quế Sơn
907/UBND-VX 02/09/2021 Dừng hoạt động các chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 UBND huyện Quế Sơn
1109/QĐ-UBND 01/09/2021 Phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sat xây dựng giai đoạn lập TK BCTC-DT dự án Hồ chứa nước Châu Sơn xã Quế An UBND huyện Quế Sơn
1113/QĐ-UBND 01/09/2021 Kiện toàn BCĐ cấp huyện và thành lập các tiểu ban phòng, chống dịch bệnh COVID-19 UBND huyện Quế Sơn
339/TB-UBND 01/09/2021 Kết luận của đồng chí Nguyễn Phước Sơn-CT UBND huyện tại cuộc họp giao ban lãnh đạo UBND huyện. UBND huyện Quế Sơn
361/BC-UBND 01/09/2021 Báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò trên địa bàn huyện Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
899/UBND-KT 01/09/2021 Triển khai thực hiện nộp thuế theo phương thức điện tử đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh UBND huyện Quế Sơn
902/UBND-VX 01/09/2021 Khẩn trương thực hiện các chính sách hỗ trợ theo NĐ nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/07/2021 của CP, NQ 45/NQ-HĐND ngày 22/07/2021 của HĐND tỉnh QN UBND huyện Quế Sơn
109/KH-UBND 31/08/2021 Cải thiện chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của tỉnh QN trên địa bàn huyện QS năm 2021 và những năm tiếp theo. UBND huyện Quế Sơn
110/KH-UBND 31/08/2021 Cải thiện và nâng cao chỉ số CCHC huyện Quế Sơn năm 2021 UBND huyện Quế Sơn
1105/QĐ-UBND 31/08/2021 Thành lập Tổ ứng phó nhanh, đường dây nóng trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong và ngoài các Cụm Công nghiệp trên địa bàn huyện Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
111/KH-UBND 31/08/2021 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Kết luận số 05-KL/TW, ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 17/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng UBND huyện Quế Sơn
356/BC-UBND 31/08/2021 Kết quả thực hiện phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước. UBND huyện Quế Sơn
358/BC-UBND 31/08/2021 Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm ; nhiệm vụ công tác quý IV năm 2021 UBND huyện Quế Sơn
359/BC-UBND 31/08/2021 Tổng kết 04 năm thực hiện quy chế phối hợp trong công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật. UBND huyện Quế Sơn
360/BC-UBND 31/08/2021 Đánh giá quy đinh pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật về thực hành kinh doanh có trách nhiệm. UBND huyện Quế Sơn
160/BC-UBND 14/05/2021 Tình hình thưc hiện nhiệm vụ KT-XH, QN-QP tháng 4 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2021 UBND huyện Quế Sơn
457/UBND-VX 14/05/2021 Thống nhất mức khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt giải các cuộc thi cấp tỉnh UBND huyện Quế Sơn
461/UBND-VX 14/05/2021 Chỉ đạo CB, CC, người lao động chấp hành nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID_19 UBND huyện Quế Sơn
377/UBND-VX 28/04/2021 Tạm hoãn tổ chức triển lãm bản đồ và trung bày tư liệu về chủ đề hoàng sa và trường sa UBND huyện Quế Sơn
380/UBND-VX 28/04/2021 Đề nghị sử dụng đúng quy định nghiệp vụ trong phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc UBND huyện Quế Sơn

WEBSITE TRA CỨU VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUẾ SƠN
Cơ quan: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quế Sơn - Số 02 Tôn Đức Thắng, TDP Lãnh Thượng 2, Thị trấn Đông Phú, Quế Sơn, Quảng Nam
ĐT: 0235 3 885 198 Fax: Email: congttdtqueson@gmail.com