Select the search type
 
  • Site
  • Web
SearchLượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày

Phòng, ban trực thuộc

STTẢnh đại diệnHọ & tênChức vụĐiện thoại / Email
First Page Previous Page
12
Next Page Last Page
Page:of 2 GoPage size:
21 Hùng Trần Phi Hùng Chuyên viên
Phòng Văn hóa - Thông tin
0915 585 009
phihungqueson@gmail.com
22 Tùng Nguyễn Ngọc Tùng Chuyên viên
Phòng Văn hóa - Thông tin
0917 184 679
ngoctungvhtt@gmail.com
23 Kim Nguyễn Thị Kim Chuyên viên
Phòng Văn hóa - Thông tin
0907 003 875
kimnguyen.vhtt@gmail.com
24 Chức Nguyễn Chức Chuyên viên
Phòng Văn hóa - Thông tin
0916 745 027 - 0903 585 027
nguyenchucqs@gmail.com
25 Tâm Nguyễn Thị Thanh Tâm Kế toán
Phòng Văn hóa - Thông tin
0977 915 015
thanhtam88kt@gmail.com
26 Sáu Huỳnh Văn Sáu Giám đốc
Trung tâm Văn hóa - Thể thao
0984 452 015
0235 3 685 445
27 Trai Bùi Ngọc Trai Phó Giám đốc
Trung tâm Văn hóa - Thể thao
0235 3 885 127
28 Phương Phan Duy Phương HUV, Trưởng phòng
Phòng Giáo dục - Đào tạo
0984 979 500
0235 3 885 178
29 Tin Lê Tin Phó Trưởng phòng
Phòng Giáo dục - Đào tạo
0235 3 885 178
30 Kiệt Nguyễn Mậu Hùng Kiệt Phó Trưởng phòng
Phòng Giáo dục - Đào tạo
0905 078 457
0235 3 885 178
31 Sửu Nguyễn Sửu HUV, Trưởng phòng
Phòng Nông nghiệp & PTNT
0905 885 506
0235 3 885 673
32 Ánh Nguyễn Mậu Ánh Phó Trưởng phòng
Phòng Nông nghiệp & PTNT
0987 463 639
33 Thái Võ Văn Thái Phó Trưởng phòng
Phòng Nội vụ
0988 853 514
34 Dương Phạm Hồng Dương Phó Trưởng phòng
Phòng Nội vụ
01683 297 907
35 Hoành Mai Hoành Phó Trưởng phòng
Phòng Tư pháp
01665091110
phongtuphapqs@gmail.com
36  Thủy Phạm Thị Thủy Chuyên viên
Phòng Tư pháp
0985252131
phongtuphapqs@gmail.com
37 Sương Hồ Thị Sương Chuyên viên
Phòng Tư pháp
01649567554
suongtp91@gmail.com
38 Hạnh NguyễnThị Ngọc Hạnh Chuyên viên
Phòng Nội vụ
0986005909
02353.885200

Chính phủ điện tửLiên Kết Website

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN QUẾ SƠN
Bản quyền thuộc UBND huyện Quế Sơn
Cơ quan quản lý: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quế Sơn
Địa chỉ: Số 02 Tôn Đức Thắng, TDP Lãnh Thượng 2, Thị trấn Đông Phú, Quế Sơn, Quảng Nam
Điện thoại: 0235 3 885 198 – Email: congttdtqueson@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)