Select the search type
 
  • Site
  • Web
SearchLượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày

Giấy mời họp

Giấy mời (Gấp)
Vào lúc: 07h30, Ngày 27 tháng 11 năm 2017
Nội dung:
Làm việc với các ngành liên quan về đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu KTXH năm 2017, xây dựng chỉ tiêu KTXH năm 2018
Thành phần tham dự:
Mời các cơ quan, đơn vị tải Giấy mời đính kèm để biết thành phần tham dự
Địa điểm:
Phòng họp số 01 – UBND huyện
Giấy mời đính kèm:
GM_hop_danh_gia_chi_tieu_KTXH.doc

Chính phủ điện tửLiên Kết Website

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN QUẾ SƠN
Bản quyền thuộc UBND huyện Quế Sơn
Cơ quan quản lý: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quế Sơn
Địa chỉ: Số 02 Tôn Đức Thắng, TDP Lãnh Thượng 2, Thị trấn Đông Phú, Quế Sơn, Quảng Nam
Điện thoại: 0235 3 885 198 – Email: congttdtqueson@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)