Select the search type
 
  • Site
  • Web
SearchLượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày

Bộ máy tổ chức

STTẢnh đại diệnHọ & tênChức vụĐiện thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 11 GoPage size:
81 Tánh Trần Vũ Tánh Phó phòng
Phòng Kinh tế - Hạ tầng
0905 439 340
82 Sỹ Võ Văn Quốc Sỹ Phó phòng
Phòng Kinh tế - Hạ tầng
0934 716 671
83 Tuấn Lê Minh Tuấn Chuyên viên
VP HĐND&UBND huyện
0935 939 850
84 Loan Nguyễn Thị Ngọc Loan Chuyên viên
VP HĐND&UBND huyện
0935 627 697
85 Châu Lê Tấn Châu Chuyên viên
VP HĐND&UBND huyện
0986 282 843
86 Tường Lê Thọ Tường Phó phòng
Phòng Văn hóa - Thông tin
0917 674 475
tuongvhttqs@gmail.com
87 Hùng Trần Phi Hùng Chuyên viên
Phòng Văn hóa - Thông tin
0915 585 009
phihungqueson@gmail.com
88 Tùng Nguyễn Ngọc Tùng Chuyên viên
Phòng Văn hóa - Thông tin
0917 184 679
ngoctungvhtt@gmail.com
89 Kim Nguyễn Thị Kim Chuyên viên
Phòng Văn hóa - Thông tin
0907 003 875
kimnguyen.vhtt@gmail.com
90 Chức Nguyễn Chức Chuyên viên
Phòng Văn hóa - Thông tin
0916 745 027 - 0903 585 027
nguyenchucqs@gmail.com
91 Tâm Nguyễn Thị Thanh Tâm Kế toán
Phòng Văn hóa - Thông tin
0977 915 015
thanhtam88kt@gmail.com
92 Sáu Huỳnh Văn Sáu Giám đốc
Trung tâm Văn hóa - Thể thao
0984 452 015
0235 3 685 445
93 Trai Bùi Ngọc Trai Phó Giám đốc
Trung tâm Văn hóa - Thể thao
0235 3 885 127
94 Phương Phan Duy Phương HUV, Trưởng phòng
Phòng Giáo dục - Đào tạo
0984 979 500
0235 3 885 178
95 Tin Lê Tin Phó Trưởng phòng
Phòng Giáo dục - Đào tạo
0235 3 885 178
96 Kiệt Nguyễn Mậu Hùng Kiệt Phó Trưởng phòng
Phòng Giáo dục - Đào tạo
0905 078 457
0235 3 885 178
97 Chi Triệu Ngọc Chi Giám đốc
Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất
0906 431 688
0235 3 685 686
98 Yến Võ Thị Mỹ Yến Phó Giám đốc
Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất
0919 815 668
0235 3 685 686
99 Khuê Đặng Văn Khuê Phó Giám đốc
Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất
100 Bôi Phan Văn Bôi UV BTVHU, Trưởng Công an
Công an huyện
0905 171 270
0235 3 885 009

Chính phủ điện tửLiên Kết Website

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN QUẾ SƠN
Bản quyền thuộc UBND huyện Quế Sơn
Cơ quan quản lý: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quế Sơn
Địa chỉ: Số 02 Tôn Đức Thắng, TDP Lãnh Thượng 2, Thị trấn Đông Phú, Quế Sơn, Quảng Nam
Điện thoại: 0235 3 885 198 – Email: congttdtqueson@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)