Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng bạn đến với trang tra cứu văn bản pháp luật của Huyện Quế Sơn - Tỉnh Quảng Nam !
Năm:
select
Tháng:
select
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuCơ quan ban hành
Số văn bản/trang:
select
 Trang 4 trong 9, văn bản 151 đến 200 trong 435 văn bản.
09/TB-UBND 20/01/2022 Thông báo nghỉ Tết Âm lịch năm 2022 UBND huyện Quế Sơn
10/TB-UBND 20/01/2022 Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện năm 2022 UBND huyện Quế Sơn
590/TB-UBND 30/12/2021 Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Phước Sơn - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban lãnh đạo UBND huyện ngày 29/12/2021 UBND huyện Quế Sơn
589/TB-UBND 27/12/2021 Nghỉ tết dương lịch năm 2022 UBND huyện Quế Sơn
41/TB-UBND 23/04/2021 Kết luận của đc Nguyễn Phước Sơn - CT UBND huyện tại cuộc họp giao ban lãnh đạo UBND huyện UBND huyện Quế Sơn
686/TB-UBND 20/11/2020 Phân luồn giao thông phục Vụ thi công sửa chữa tạm cầu Liêu và mở rộng tuyến ĐH.QS UBND huyện Quế Sơn
685/TB-UBND 19/11/2020 KQ xét duyệt xã , thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn "An toàn về ANTT" năm 2020 UBND huyện Quế Sơn
683/TB-UBND 18/11/2020 KL đc Đinh Nguyên Vũ - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nghe Chủ đầu tư BC quy hoạch và tiến độ triển khai thực hiện dự án Cụm công nghiệp Gò đồng Mặt UBND huyện Quế Sơn
681/TB-UBND 16/11/2020 Thống nhất thực hiện quảng cáo băng rôn, phướn UBND huyện Quế Sơn
682/TB-UBND 16/11/2020 KL của đồng chí Đinh Nguyên Vũ - TUV, Bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với các ngành địa phương liên quan về tiến độ thực hiện công tác BTTH - GPMB các lô A7, A 8 thuộc cụm công nghiệp Quế Cường UBND huyện Quế Sơn
680/TB-UBND 09/11/2020 KL của PCT UBND huyện NG văn Thắng tại Hội nghị sơ kết công tác phối hợp giữa UBND và Liên đoàn LĐ huyện QS UBND huyện Quế Sơn
679/TB-UBND 06/11/2020 Phân công nhiệm vụ lãnh đạo UBND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 UBND huyện Quế Sơn
678/TB-UBND 03/11/2020 Chức danh và giới thiệu chữ ký của PCT UBND huyện QS UBND huyện Quế Sơn
571/TB-UBND 07/10/2020 Chủ động ứng phó tình hình mưa lũ lớn (gửi lại TB 571, nhờ văn thư của các cq, ban ngành lấy lại và trình lãnh đạo giúp, xin chân thành cảm ơn./.) UBND huyện Quế Sơn
572/TB-UBND 07/10/2020 KL của đồng chí Đinh Nguyên Vũ - Bí thư Huyện Ủy - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban ngày 05/10/2020 UBND huyện Quế Sơn
427/TB-UBND 06/10/2020 Thu hồi đất để đầu tư thực hiện công trình kiên cố hệ thống kênh nhánh trạm bơm Phước Chỉ hộ Phạm Một UBND huyện Quế Sơn
428/TB-UBND 06/10/2020 Thu hồi đất để đầu tư thực hiện công trình kiên cố hệ thống kênh nhánh trạm bơm Phước Chỉ hộ Ng Xum UBND huyện Quế Sơn
429/TB-UBND 06/10/2020 Thu hồi đất để đầu tư thực hiện công trình kiên cố hệ thống kênh nhánh trạm bơm Phước Chỉ hộ Ng Xuân Hùng UBND huyện Quế Sơn
430/TB-UBND 06/10/2020 Thu hồi đất để đầu tư thực hiện công trình kiên cố hệ thống kênh nhánh trạm bơm Phước Chỉ hộ NG Xuân Đường UBND huyện Quế Sơn
431/TB-UBND 06/10/2020 Thu hồi đất để đầu tư thực hiện công trình kiên cố hệ thống kênh nhánh trạm bơm Phước Chỉ hộ PNG Văn Xê UBND huyện Quế Sơn
432/TB-UBND 06/10/2020 Thu hồi đất để đầu tư thực hiện công trình kiên cố hệ thống kênh nhánh trạm bơm Phước Chỉ hộ Ng Chấn UBND huyện Quế Sơn
433/TB-UBND 06/10/2020 Thu hồi đất để đầu tư thực hiện công trình kiên cố hệ thống kênh nhánh trạm bơm Phước Chỉ hộ Ng Văn Thắng UBND huyện Quế Sơn
434/TB-UBND 06/10/2020 Thu hồi đất để đầu tư thực hiện công trình kiên cố hệ thống kênh nhánh trạm bơm Phước Chỉ hộ Ng Văn Tửu UBND huyện Quế Sơn
435/TB-UBND 06/10/2020 Thu hồi đất để đầu tư thực hiện công trình kiên cố hệ thống kênh nhánh trạm bơm Phước Chỉ hộ Ng Văn Sỹ và Bà Ng Thị Thu UBND huyện Quế Sơn
436/TB-UBND 06/10/2020 Thu hồi đất để đầu tư thực hiện công trình kiên cố hệ thống kênh nhánh trạm bơm Phước Chỉ hộ Phạm Thị Phát UBND huyện Quế Sơn
437/TB-UBND 06/10/2020 Thu hồi đất để đầu tư thực hiện công trình kiên cố hệ thống kênh nhánh trạm bơm Phước Chỉ hộ Phạm Thị Phát và Phạm thị Giá (đại điện ) UBND huyện Quế Sơn
438/TB-UBND 06/10/2020 Thu hồi đất để đầu tư thực hiện công trình kiên cố hệ thống kênh nhánh trạm bơm Phước Chỉ hộ Ng Thanh Tâm UBND huyện Quế Sơn
439/TB-UBND 06/10/2020 Thu hồi đất để đầu tư thực hiện công trình kiên cố hệ thống kênh nhánh trạm bơm Phước Chỉ hộ ; NG Nam ( NG Thanh Nga đại diện UBND huyện Quế Sơn
440/TB-UBND 06/10/2020 Thu hồi đất để đầu tư thực hiện công trình kiên cố hệ thống kênh nhánh trạm bơm Phước Chỉ hộ Ng Thanh Hội và Bà Trần Thị Thùy UBND huyện Quế Sơn
441/TB-UBND 06/10/2020 Thu hồi đất để đầu tư thực hiện công trình kiên cố hệ thống kênh nhánh trạm bơm Phước Chỉ hộ NG Nam và ông Ng Tuyến đại diện UBND huyện Quế Sơn
442/TB-UBND 06/10/2020 Thu hồi đất để đầu tư thực hiện công trình kiên cố hệ thống kênh nhánh trạm bơm Phước Chỉ hộ NG Tấn Hương UBND huyện Quế Sơn
443/TB-UBND 06/10/2020 Thu hồi đất để đầu tư thực hiện công trình kiên cố hệ thống kênh nhánh trạm bơm Phước Chỉ hộ Ng Quang vinh UBND huyện Quế Sơn
444/TB-UBND 06/10/2020 Thu hồi đất để đầu tư thực hiện công trình kiên cố hệ thống kênh nhánh trạm bơm Phước Chỉ hộ Ng Kiệt và ng Quang Diệu ( Đại diện)
UBND huyện Quế Sơn
445/TB-UBND 06/10/2020 Thu hồi đất để đầu tư thực hiện công trình kiên cố hệ thống kênh nhánh trạm bơm Phước Chỉ hộ Ng Quang UBND huyện Quế Sơn
446/TB-UBND 06/10/2020 Thu hồi đất để đầu tư thực hiện công trình kiên cố hệ thống kênh nhánh trạm bơm Phước Chỉ hộ NG Văn Quang và bà Ng Thị Đồng UBND huyện Quế Sơn
447/TB-UBND 06/10/2020 Thu hồi đất để đầu tư thực hiện công trình kiên cố hệ thống kênh nhánh trạm bơm Phước Chỉ hộ Trần Công Đông UBND huyện Quế Sơn
448/TB-UBND 06/10/2020 Thu hồi đất để đầu tư thực hiện công trình kiên cố hệ thống kênh nhánh trạm bơm Phước Chỉ hộ Trần Công Dũng UBND huyện Quế Sơn
449/TB-UBND 06/10/2020 Thu hồi đất để đầu tư thực hiện công trình kiên cố hệ thống kênh nhánh trạm bơm Phước Chỉ hộ Trương Văn Thảo ông Trần Cao Vân đại diện UBND huyện Quế Sơn
450/TB-UBND 06/10/2020 Thu hồi đất để đầu tư thực hiện công trình kiên cố hệ thống kênh nhánh trạm bơm Phước Chỉ hộ Phùng Xuân Tân UBND huyện Quế Sơn
451/TB-UBND 06/10/2020 Thu hồi đất để đầu tư thực hiện công trình kiên cố hệ thống kênh nhánh trạm bơm Phước Chỉ hộ Phan Văn Hùng UBND huyện Quế Sơn
452/TB-UBND 06/10/2020 Thu hồi đất để đầu tư thực hiện công trình kiên cố hệ thống kênh nhánh trạm bơm Phước Chỉ hộ Phan Văn Đức UBND huyện Quế Sơn
453/TB-UBND 06/10/2020 Thu hồi đất để đầu tư thực hiện công trình kiên cố hệ thống kênh nhánh trạm bơm Phước Chỉ hộ Phan Thị Danh và Phan Thị Thể đại diện UBND huyện Quế Sơn
454/TB-UBND 06/10/2020 Thu hồi đất để đầu tư thực hiện công trình kiên cố hệ thống kênh nhánh trạm bơm Phước Chỉ hộ Ngô Văn Ba và Bà Phan Thị Hương UBND huyện Quế Sơn
455/TB-UBND 06/10/2020 Thu hồi đất để đầu tư thực hiện công trình kiên cố hệ thống kênh nhánh trạm bơm Phước Chỉ hộ Ng Mật ông Phan Thi đại diện UBND huyện Quế Sơn
456/TB-UBND 06/10/2020 Thu hồi đất để đầu tư thực hiện công trình kiên cố hệ thống kênh nhánh trạm bơm Phước Chỉ hộ Phạm Xuân và bà Ngô Thị Giáo UBND huyện Quế Sơn
457/TB-UBND 06/10/2020 Thu hồi đất để đầu tư thực hiện công trình kiên cố hệ thống kênh nhánh trạm bơm Phước Chỉ hộ Phạm Văn Trợ UBND huyện Quế Sơn
458/TB-UBND 06/10/2020 Thu hồi đất để đầu tư thực hiện công trình kiên cố hệ thống kênh nhánh trạm bơm Phước Chỉ hộ Phạm Văn Toàn và Bà NG Thị Nhiên UBND huyện Quế Sơn
459/TB-UBND 06/10/2020 Thu hồi đất để đầu tư thực hiện công trình kiên cố hệ thống kênh nhánh trạm bơm Phước Chỉ hộ Phạm Văn Châu UBND huyện Quế Sơn
460/TB-UBND 06/10/2020 Thu hồi đất để đầu tư thực hiện công trình kiên cố hệ thống kênh nhánh trạm bơm Phước Chỉ hộ Phạm Thị Vàng UBND huyện Quế Sơn
461/TB-UBND 06/10/2020 Thu hồi đất để đầu tư thực hiện công trình kiên cố hệ thống kênh nhánh trạm bơm Phước Chỉ hộ Phạm Thị Hoa, Phạm Thị Tú đại diện UBND huyện Quế Sơn

WEBSITE TRA CỨU VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUẾ SƠN
Cơ quan: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quế Sơn - Số 02 Tôn Đức Thắng, TDP Lãnh Thượng 2, Thị trấn Đông Phú, Quế Sơn, Quảng Nam
ĐT: 0235 3 885 198 Fax: Email: congttdtqueson@gmail.com